motus Mieszko

 

DIAGNOZA:
strzalka Integracja Sensoryczna
strzalka Neurologopedyczna
strzalka Zaburzenia rozwojowe (autyzm, Zespół Aspergera)
strzalka Zaburzenia zachowania (ADHD, ADD)

TERAPIA:
strzalka Integracja Sensoryczna
strzalka Behawioralna
strzalka Neurologopedyczna
strzalka Pedagogiczna
strzalka Psychologiczna
strzalka Terapia ręki
strzalka Terapia zaburzeń rozwojowych (autyzm, Zespół Aspergera)
strzalka Terapia zaburzeń zachowania (ADHD, ADD)

KONSULTACJE (dla dzieci i dorosłych):
strzalka PSYCHOLOG
strzalka PEDAGOG
strzalka NEUROLOGOPEDA
    - Trudności wychowawcze
    - Trudności emocjonalne
    - Trudności adaptacyjne
    - Kryzys, strata
    - Zaburzenia depresyjne
    - Zaburzenia lękowe
    - Motywowanie do podjęcia leczenia, np. uzależnienia
    - Mediacje rówieśnicze
    - Zaburzenia odżywiania
    - Zaburzenia obsesyjno – kompulsywne