strzalka Integracja Sensoryczna
strzalka Neurologopedyczna
strzalka Zaburzenia rozwojowe (autyzm, Zespół Aspergera)
strzalka Zaburzenia zachowania (ADHD, ADD)

 

   Każda diagnoza przeprowadzana w Centrum Terapii MOTUS opiera się na standardach uznanych przez autorytety w danej dziedzinie. W zależności od potrzeb w skład zespołu diagnostycznego wchodzą: psychiatra, neurolog dziecięcy, psycholog, neurologopeda, pedagog specjalny, pedagog terapeuta oraz terapeuta integracji sensorycznej.
    Nasi specjaliści mają bogate doświadczenie w zakresie diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami zachowania i emocji oraz trudnościami szkolnymi. Każdemu dziecku diagnozowanemu w Centrum Terapii MOTUS przyporządkowana jest osoba koordynująca poszczególne etapy diagnozy i czuwająca nad płynnością wszystkich procesów. Koordynator odpowiada na wszelkie pytania rodziców związane z przebiegającym procesem diagnozy oraz ustala dogodne terminy spotkań z rodzicami i dzieckiem.
    Chcąc zapewnić Państwu wysoką jakość i trafność stawianych diagnoz oraz zdając sobie sprawę ze złożoności zgłaszanych problemów, nasze diagnozy zwykle przeprowadzane są podczas kilku lub kilkunastu spotkań. Pozwala to nam uchwycić całościowy obraz dziecka i jego funkcjonowania, co stanowi bazę do opracowania pełnej pisemnej opinii na temat zgłaszanego problemu oraz indywidualnego programu terapeutycznego.
    Centrum Terapii MOTUS jest jedynym ośrodkiem na terenie Płocka, i jednym z nielicznych w województwie mazowieckim, oferującym Państwu kompleksową diagnostykę i terapię zaburzeń rozwojowych.