Terapia stosowana jest u dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz zaburzeniami zachowania. Polega przede wszystkim na modelowaniu zachowań i pomocy w nabywaniu poszczególnych umiejętności.
    W Centrum Terapii MOTUS zajęcia prowadzone są indywidualnie (dziecko – terapeuta). Każde dziecko ma opracowany i dostosowany do jego potrzeb oraz możliwości program terapeutyczny (realizacja na zajęciach wraz z zaleceniami do pracy w domu). Program terapii dotyczy wszystkich sfer rozwoju dziecka. Obejmuje swoim zasięgiem następujące obszary: rozumienie mowy, trening imitacji - naśladowanie, dopasowywanie i sortowanie, imitację werbalną, mowę czynną, pojęcia abstrakcyjne, umiejętności szkolne, rozwój społeczny oraz czynności samoobsługowe.
    Główne założenia terapii behawioralnej to:
        -  rozwijanie zachowań deficytowych – to zachowania pożądane w danym wieku, a które nie występują lub występują rzadko u danego dziecka. Zadanie terapeuty behawioralnego jest kształtowanie jak największej liczby zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu efektywne funkcjonowanie w społeczeństwie,
        -  redukowanie zachowań niepożądanych tj. zachowań, które znacznie utrudniają codzienne z pozoru proste czynności tj. jedzenie, ubieranie, a nawet wyjście na spacer. Do tego typu zachowań należą: zachowania agresywne, autoagresywne oraz rytualistyczne – stereotypowe. Praca nad tymi zachowaniami wymaga konsekwencji i systematyczności jednakże, jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania dziecka i całej jego rodziny,
        -  generalizowanie i utrzymywanie efektów terapii – to zdolność wykorzystania umiejętności nabytych w trakcie zajęć w życiu codziennym.