Integracja sensoryczna to organizacja wrażeń zmysłowych dokonywana przez mózg, w celu wytworzenia reakcji adaptacyjnej na wymagania otoczenia, czyli odpowiedź naszego ciała na zmianę w środowisku w którym aktualnie się znajdujemy. W tym procesie informacje płynące ze wszystkich zmysłów są przez mózg segregowane, rozpoznawane, interpretowane, łączone ze sobą i kojarzone z wcześniejszymi doświadczeniami. Adekwatna integracja sensoryczna jest podstawą prawidłowego rozwoju dziecka i to od niej zależne są takie procesy jak: koordynacja ruchowa, praksja(ruch), percepcja wzrokowa i słuchowa oraz mowa. Nasze układy zmysłowe współdziałają ze sobą, wpływając na siebie i pomagając sobie wzajemnie w wykonywaniu zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem. Zarówno niewielkie jak i poważne deficyty układu zmysłów mogą wpływać niekorzystnie na , umiejętność zabawy, zdolności ruchowe, mowę czy naukę szkolną.
    Celem integracji sensorycznej jest poprawa połączeń synaptycznych centralnego układu nerwowego dziecka czyli poprawa jakości przesyłania i organizacji informacji odbieranych przez wszystkie zmysły.