Terapia neurologopedyczna/logopedyczna to całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń podczas komunikacji.
    Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów. Na tej podstawie nerologopeda stawia diagnozę i opracowuje program usprawniania, miedzy innymi:

        - usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego,
        - usprawnianie funkcji pokarmowych,
        - wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej,
        - korygowanie zaburzeń mowy,
        - wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego,
        - ewentualnie wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych.