Jej celem jest dostarczenie rozmaitych pomysłów, umożliwiających świadomą, kreatywną, prowadzącą do twórczych rozwiązań pracę. To metoda oddziałująca na sferę emocjonalną człowieka, sprzyjająca ujawnieniu pozytywnych uczuć. Różnorodne propozycje interakcji w grupie w celu ułatwienia kontaktu między uczestnikami, ale także każdego z samym sobą, umożliwiają odkrywanie samego siebie, swej wartości jako człowieka, swoich zalet i predyspozycji, służą akceptacji swoich możliwości i ograniczeń (także fizycznych) i sprzyjają rozwojowi społecznemu, wzmacniając poczucie akceptacji oraz bezpieczeństwa. Zabawy są tak dobrane, aby wyzwalały aktywność, zaangażowanie uczestników przy realizacji wspólnych celów, jakie przyjmuje grupa, a także ułatwiały wymianę myśli, odczuć bez lęku przed oceną ze strony innych. Ma to sprzyjać  m.in. uświadomieniu sobie i zrozumieniu konkretnego problemu i doprowadzić do jego rozwiązania.