Warsztaty dla dzieci od 1 roku życia. To propozycja wspaniałej, rozwijającej zabawy i inspiracja dla rodziców do świadomego pobudzania kreatywności ich pociech w domu. To także okazja do miłego spędzenia czasu w rodzinnej atmosferze.
    Pierwsze lata życia to okres dynamicznego rozwoju dziecka. Mały człowiek rozwija się fizycznie, zdobywa coraz to nowe doświadczenia i umiejętności. Wielozmysłowe doświadczanie otoczenia wpływa na rozwój jego procesów poznawczych. Poznawanie świata nie polega wyłącznie na biernym odbiorze rzeczywistości, ale przede wszystkim na próbach ingerencji w nią i badaniu efektów własnej działalności. Rolą rodziców jest stworzenie warunków do tego, by dziecko w bezpieczny, a jednocześnie swobodny sposób mogło zaspokajać wielką ciekawość świata i uczyć się praw nim rządzących.
    Jedną z pierwszych naturalnych potrzeb człowieka jest potrzeba twórczości. Zaspokojenie jej jest absolutnie konieczne do jego optymalnego rozwoju. Dziecko poprzez rozwijanie aktywności twórczej, kształtuje myślenie kreatywne i wyobraźnię, uczy się przewidywać konsekwencje własnych działań, wyrabia w sobie czynny stosunek do uzyskiwanych informacji oraz zdolność samokontroli i samooceny. Twórczość jest niewyczerpanym źródłem radości i możliwości wyrażania siebie.
    Zabawy i ćwiczenia o charakterze plastycznym, są bezpośrednią drogą do rozwoju wzroku dzieci. Wzrok i widzenie natomiast, pociągają za sobą rozwój innych zmysłów i ogólnego postrzegania świata. Dobór odpowiednich narzędzi i technik plastycznych, pozwala na rozbudzanie aktywności plastycznej dzieci już w okresie niemowlęcym. Ponadto dla dzieci w wieku od 2 lat stanowi wspaniały początek drogi do rozwoju motoryki ręki, której końcowym przystankiem będzie umiejętność pisania.
Wielkość grupy: max 5 dzieci + rodzice