Zabawy FundaMentalne: to kompleksowy program wszechstronnego wspierania rozwoju dziecka od  2 do 6 roku życia. Jego głównym celem jest szczęście dziecka. Program jest oparty na teorii inteligencji wielorakich, dzięki którym dziecko korzysta ze swojego potencjału umysłowego w najbardziej optymalny sposób, a tym samym osiąga dojrzałość szkolną we wszystkich sferach rozwojowych. Stymulacja wielokierunkowego rozwoju, pomoże rozwinąć inteligencję oraz wrodzone talenty dziecka. Uczestnictwo w nich zapewnia dzieciom nie tylko przyjemne przeżycia, pozwala także odczuć smak sukcesu, uczy sposobów poznawania świata i radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami.